📣 DIGITAL TRANSFORMATION 2021 📌 หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจปี 2021 ไม่ใช่แค่ต้องรอด! แต่ เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

Executive Program (24 Nov 2020)

Masterclass (25-26 Nov 2020)

ขอขอบคุณ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่าน ที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้

ดูภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมดได้ ที่นี่

ALT TELECOM

AMD THAILAND

BDMS WELLNESS CLINIC

BIOSCOR INTERNATIONAL

CHAKKON TRADING

CHATRIUM HOTELS & RESIDENCES

COOLINNOTECH

INTERNATIONAL GATEWAY

MAP TA PHUT TANK TERMINAL

MULTI AIR SERVICES

P.E. AutoTrade

PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT (PIM)

S CON CONCRETE PRODUCT

SAMITIVEJ HOSPITAL

SCG

SRIMUANG ONLINE MARKET

🔥 หลักสูตรอบรม Exclusive สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจ รอบเดียว! ครั้งเดียว! เท่านั้นในปีนี้

✅ เปิดบทพิสูจน์ทางรอดธุรกิจ เมื่อธุรกิจเผชิญกับ Digital Disruption และ โควิด-19

✅ From Principles into Practice จากหลักการทำ Digital Transformation in Action ทั้ง 5 สู่การนำไปปฏิบัติจริงด้วย Digital Transformation Canvas 9 ขั้นตอน

สิทธิประโยชน์พิเศษ เฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

✅ CERTIFICATE OF ATTENDANCE

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Program และ Masterclass จากสถาบัน Digital Transformation Academy

✅ ได้รับ E-Book ทั้ง 3 เล่ม มูลค่ารวม 1,200 บาท ฟรี!

ทั้ง Digital Transformation Canvas ภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย กับ Digital Transformation in Action (ฉบับปรับปรุงใหม่)

✅ “ช้อปดีมีคืน”

สามารถใช้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ดูเงื่อนไขของมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้ที่ www.gcc.go.th/webgcc/?p=14645

10 เหตุผล ที่คุณไม่ควรพลาด! Digital Transformation 2021 ทั้งสองหลักสูตร 🎯 Executive Program และ 🏆 Masterclass ดูได้ที่นี่

=== 🎯 [ Executive Program ] ===

คอร์ส Exclusive สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจ

🗓 วันอาคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563


MRT สามย่าน ทางออกที่ 2 หรือ จอดรถ ฟรี! ที่อาคารจอดรถ (ประทับบัตรจอดรถได้ที่งาน)


✅ ถอดบทเรียนทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก กรณีศึกษา การทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ดีที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย

✅ เรียนรู้ หลักการทำ Digital Transformation ทั้ง 5

✅ เข้าใจและสามารถ คิดกลยุทธ์และแผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ด้วย Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ขั้นตอน

✅ บรรยาย และมี 4 Workshops ทั้งช่วงเช้าและบ่าย พร้อมรับคำปรึกษา ฟรี! โดย คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และทีมวิทยากรที่ปรึกษา


👉 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

🎯 EXECUTIVE PROGRAM AGENDA

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 - 9.45 น. เข้าใจการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Landscape) ในปัจจุบันด้วยกระบวนทัศน์ใหม่, Digital Disruption, Disruptive Technology, Disruptive Innovation และ Platform Business ซึ่งเป็น New Rule of Strategy

9.45 -10.30 น. Workshop # 1 : Disruptive Challenger VS Surviving Disruption

10.30 - 10.45 น. Break

10.45 - 11.30 น. ผู้บริโภคเปลี่ยนไป การตลาดก็ต้องเปลี่ยนตาม! Transform ธุรกิจของคุณ เริ่มต้นด้วยการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภในปัจจุบัน เรียนรู้และเข้าใจการตลาดยุคดิจิทัลด้วยแนวคิด CX (Customer Experience) และ MarTech (Marketing Technology)

11.30 - 12.15 น. Workshop # 2 : Transformation Strategy

Creating Your New Company's Strategy (The Present-The Past - The Future)

12.15 - 13.30 น. Lunch & Networking

13.30 - 14.15 น. วางแผนกลยุทธ์ด้าน Data ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ Digital Transformation ทำอย่างไรจะ Winning with Data และเรียนรู้หลักการทำ Data Straegy เพื่อให้เป็น Strategic Asset ขององค์กร

14.15 - 15.00 น. Workshop # 3 : Your Next Digital Initiative

15.00 - 15.15 น. Break

15.15 - 16.00 น. สร้าง Innovation ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลธุรกิจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการ Principle of Experiment แนวคิด Design Thinking, Design Sprint และ Lean Startup เพื่อสร้าง Value Proposition หรือการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลทางธุรกิจในปัจจุบัน

16.00 - 16.45 น. Workshop # 4 : Designing for Transformation

16.45 - 17.30 น. Transformation in Action

 • ทำ Digital Transformation อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มที่อะไร และต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

 • Transformation Moves ถอดรหัสความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่ Transform แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ สร้างต้นแบบใหม่ความสำเร็จ ตังแต่ระดับบุคคล องค์กร และอุตสาหกรรมการแข่งขัน

 • ออกแบบกลยุทธ์และแผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วย Digital Transformation Canvas

17.30 - 18.00 น. Q&A

=== 🏆 [ Masterclass ] ===

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการคิดกลยุทธ์และทำแผนทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

🗓 วันพุธและพฤหัสบดี ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563


MRT สามย่าน ทางออกที่ 2 หรือ จอดรถ ฟรี! ที่อาคารจอดรถ (ประทับบัตรจอดรถได้ที่งาน)


✅ เข้าใจ หลักการทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation ได้แก่ The Competition, Customer Experience, Winning with Data, Innovation และ Transformation

✅ ออกแบบกลยุทธ์และคิดแผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ทั้ง 9 ขั้นตอน ด้วย Digital Transformation Canvas

✅ บรรยาย และมี 8 Workshops ทั้งช่วงเช้าและบ่าย พร้อมรับคำปรึกษา ฟรี! โดย คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และทีมวิทยากรที่ปรึกษา


👉 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

🏆 MASTERCLASS AGENDA


=== Day 1 ===

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 - 17.30 น. เข้าใจหลักการทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation

 • The Competition :: เมื่อปลายทางสว่าง คุณจึงสามารถสร้างทิศทางที่ชัดเจน

 • Customer Experience :: เริ่มต้น Transform ธุรกิจของคุณ ด้วยการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

 • Winning with Data :: ทำอย่างไรจะ Winning with Data และเรียนรู้หลักการทำ Data Strategy เพื่อให้เป็น Strategic Asset ขององค์กร

 • Innovation :: ทำอย่างไรจะสามารถเกิด Innovation ขึ้นจริงในองค์กร และเพื่อสร้าง Value Proposition หรือการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลทางธุรกิจในปัจจุบัน

 • Transformation in Action :: ถอดรหัสความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่ Transform แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่


Workshop # 1 : การวางแผนโมเดลสำหรับ Platform Business

---

Workshop # 2 : การทำ Persona เพื่อเริ่มต้นทำแผนการตลาด + การทำแผนการตลาดในยุคดิจิทัล

---

Workshop # 3 : Customer Experience Cycle Plan

---

Workshop # 4 : Digital Transformation in Action การสร้างองค์กรดิจิทัล ทั้งปิรามิดขององค์กร

---

Break เช้า : 10.30 - 10.45 น.

Lunch & Networking : 12.15 - 13.30 น.

Break บ่าย : 15.00 - 15.15 น.

---

17.30 - 18.00 น. Q&A


=== Day 2 ===

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 - 17.30 น. ออกแบบกลยุทธ์และคิดแผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจทั้ง 9 ขั้นตอน ด้วย Digital Transformation Canvas

Digital Transformation Canvas

มเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมในการคิดกลยุทธ์และออกแบบกระบวนการทำ Digital Transformation

 • สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestle, Stripe, 23andMe, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group

 • เรียบเรียงทีละขั้นตอนการทำ Digital Transformation เขียนโดยผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action ที่ติดอันดับหนังสือขายดี BEST SELLER ในร้านหนังสือชั้นนำ


Workshop # 5 : Digital Transformation Canvas (Part 1/3) ตั้งหลักทรานส์ฟอร์ม

---

Workshop # 6 : Digital Transformation Canvas (Part 2/3) สร้างความสามารถใหม่ด้านดิจิทัล

---

Workshop # 7 : Digital Transformation Canvas (Part 3/3) Transformation in Action

---

Workshop # 8 : Digital Transformation Model

หลักการทำ Digital Transformation ด้วยโมเดล 5D’s

จะเริ่มต้นและต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ

แบบสำรวจความสำเร็จของการทำ Digital Transformation

---

Break เช้า : 10.30 - 10.45 น.

Lunch & Networking : 12.15 - 13.30 น.

Break บ่าย : 15.00 - 15.15 น.

---

17.30 - 18.00 น. Q&A

=== 🎤 บรรยายและร่วมเวิร์คช็อป โดย ===

💁‍♂️ คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และทีมวิทยากรที่ปรึกษา

✅ ผู้เขียนหนังสือขายดี Digital Transformation Canvas และ Digital Transformation in Action

✅ ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy

✅ กูรูด้าน Digital Transformation ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs และองค์กรภาครัฐ มากว่า 10 ปี

วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 200 องค์กร รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

อ่านประวัติเพิ่มเติมได้ ที่นี่

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับงานสัมมนา

Q1 : หลักสูตร Executive Program และ Masterclass ต่างกันอย่างไร ?

A1 :

[ Executive Program ]

เป็นคอร์ส Exclusive สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจ ที่จะบรรยายและทำ Workshop ในระดับ Strategic & Vision Plan ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม คิดกลยุทธ์และ New Business Direction ใหม่ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับอนาคต ยกตัวอย่างเช่น Ping An ที่เปลี่ยนจากธุรกิจประกันแบบดั้งเดิม เป็นแพลตฟอร์มผู้นำของโลกด้าน FinTech และ Health Care Platform ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก มีผู้ใช้กว่า 300 ล้านคนต่อเดือน สิ่งที่ผู้อบรมจะได้จากการอบรมคือ วิธีคิดและแนวทางในการคิดกลยุทธ์ เพื่อให้ได้แผนงานสำหรับทรานส์ฟอร์มธุรกิจของตนเองหลังจากเข้ารับการอบรม

[ Masterclass ]

เป็นคอร์ส Signature Program ของ Digital Transformation Academy ออกแบบหลักสูตรมาสำหรับผู้บริหารที่ต้องการคิดกลยุทธ์และทำแผนทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติจริงในองค์กรได้ ประกอบไปด้วย 📌 เข้าใจ หลักการทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation in Action ได้แก่ The Competition, Customer Experience, Winning with Data, Innovation และ Transformation และ 📌 การออกแบบกลยุทธ์และคิดแผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ทั้ง 9 ขั้นตอน ด้วย Digital Transformation Canvas 📌 บรรยาย และมี 8 Workshops ทั้งช่วงเช้าและบ่าย เพื่อให้ได้ Digital Transformation Plan สำหรับองค์กรตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

Q2 : หากสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหลักสูตร Executive Program และ Masterclass ได้หรือไม่ อย่างไร ?

A2 : หากคุณเป็นผู้ที่ต้องการเข้าใจ และสามารถออกแบบกลยุทธ์ คิดแผนงานในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรให้เกิดขึ้นจริง ก็สามารถเข้าอบรมทั้งคอร์ส Exclusive Progrom และ Masterclass รวมท้ัง 3 วันได้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากแต่ละวัน เนื้อหาการอบรมและ Workshop จะไม่เหมือนกัน ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ A1 ข้างต้น (สามารถดูหลักสูตรการอบรมของสถาบัน Digital Transformation Academy ทั้งหมดได้ที่ https://www.thanapongphan.com/training)

Q3 : จะได้อะไรจากหลักสูตร Executive Program และ Masterclass ?

A3 :

[ Executive Program ]

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้คิดและออกแบบแผนงานในระดับ Strategic & Vision Plan สำหรับเป็น New Business Direction ใหม่ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของตนเองสำหรับอนาคต สิ่งที่ผู้อบรมจะได้จากการอบรมคือ วิธีคิดและแนวทางในการคิดกลยุทธ์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อการเติบโตครั้งใหม่

[ Masterclass ]

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้คิดและออกแบบแผนงานในระดับ Management & Operation Plan ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติจริงในองค์กรได้ ประกอบไปด้วย หลักการทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation in Action แผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ทั้ง 9 ขั้นตอน ด้วย Digital Transformation Canvas

Q4 : ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนเข้ารับการอบรม ?

A4 : เนื่องจาก ทั้ง 2 หลักสูตร นี้เป็นคอร์สสำหรับผู้บริหาร โดยผู้บรรยายจะไม่ลงลึกในส่วนของความรู้พื้นฐาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรได้อ่านหนังสือ Digital Transformation in Action และ Digital Transformation Canvas มาแล้ว

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรควรทราบข้อมูลในองค์กรของตนเอง ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ไม่ใช่นิยามแบบดั้งเดิม ทั้งคู่แข่งที่มาจากต่างอุตสาหกรรม และ Startup ที่สำคัญคือ อะไรคือ Passion และ สิ่งที่อยากให้องค์กรอยากจะเป็นหรือเป้าหมายในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีอะไร แต่มีแค่ความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และ ทรานส์ฟอร์มธุรกิจของตนเองอย่างแท้จริง ก็สามารถเข้ามาอบรมได้เช่นกัน

Q5 : Workshop ของการอบรมนี้จัดอย่างไร ?

A5 : ความแตกต่างของหลักสูตรนี้ เมื่อเทียบกับการอบรมที่อื่นคือ ผู้เข้ารับอบรม จะไม่มีการจัดกลุ่มเพื่อทำ Workshop ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรอื่น แต่ละคนสามารถเลือกที่จะทำ Workshop ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นที่มาจากองคกรเดียวกันได้ แต่จะไม่สามารถจัดกลุ่มเพื่อทำ Workshop ร่วมกับคนอื่นที่มาจากองค์กรอื่นได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมแต่ละคน ในการที่จะสามารถออกแบบกลยุทธ์และแผนงานการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ สำหรับองค์กรตนเองได้อย่างแท้จริง

Q6 : หากมีปัญหา เช่น ปัญหาจากการชุมนุมทางการเมือง จนไม่สามารถจัดการอบรมที่สถานที่ Victor Club Samyan Mitrtown, ชั้น 7 อาคาร Mitrtown Office Tower ได้ทางสถาบัน Digital Transformation Academy จะดำเนินการอย่างไร ?

A6 : ทางสถาบันฯ วางแผนในการรับมือไว้แล้ว โดยได้เตรียมหาสถานที่อื่นๆ สำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการอบรมที่ Victor Club Samyan Mitrtown, ชั้น 7 อาคาร Mitrtown Office Tower ได้ ด้วยการจัดหาสถานที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงอื่น เช่น Victor Club @ SATHORN SQUARE หรือ Victor Club @ FYI Center

Q7 : หากไม่สามารถจัดการอบรมในสถานที่ต่างๆ ได้ ทางสถาบัน Digital Transformation Academy จะดำเนินการอย่างไร ?

A7 : หากทางสถาบันฯ ไม่สามารถจัดการอบรมในสถานที่ ตามข้อ A6 ได้ ทางสถาบันฯ ขอยืนยันว่า

(1) จะไม่มีการจัดการอบรมในรูปแบบ Online หรือ Virtual Training ผ่านทาง Zoom, Facebook หรือ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ทดแทน เนื่องจาก คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และทีมวิทยากรที่ปรึกษา มีความเห็นตรงกันว่า ทั้ง 2 หลักสูตรนี้ เน้นการทำ Workshop และ ให้คำปรึกษา ซึ่งการอบรมในรูปแบบ Online หรือ Virtual Training จะไม่ตอบโจทย์และไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อบรมตามความตั้งใจของ คุณพจ และทีมวิทยากรที่ปรึกษา

(2) หากไม่สามารถจัดการอบรมในสถานที่ ตามข้อ A6 สถาบันฯ ยินดีและจะคืนเงินเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครและผู้ชำระเงินแล้ว

Q8 : หลักสูตรนี้ มีกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมหรือไม่ อย่างไร ?

A8 : ด้วยข้อจำกัดของสถานที่และจำนวนวิทยากรโดย คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล และทีมวิทยากรที่ปรึกษา จึงสามารถรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมได้ไม่เกิน 40 คน โดยผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรม เมื่อได้รับสิทธิ์คัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาแล้ว จะใช้วิธี First-Come-First-Serve โดยหากมีผู้เข้าอบรมครบจำนวน 40 คนแล้ว จะปิดรับสมัครทันที โดยจะไม่มีการเพิ่มรอบการอบรมในปี 2563 นี้

Q9 : สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมในหลักสูตร และจะได้รับประกาศนียบัตร หรือไม่ ?

A9 : เมื่อได้เข้าอบรมทุกบทเรียน และ Workshop ที่กำหนดแล้ว สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ คือ

(1) แผนกลยุทธ์และแผนงานในการทำ Digital Transformation สำหรับองค์กรของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอด พัฒนา ระดมความคิดเห็นกับผู้ทีมงาน และ/หรือนำเสนอ ผู้บริหารในองค์กรของตนเองได้เลย

(2) จะได้รับประกาศนียบัตร ทั้งในหลักสูตร Executive Program และ Masterclass

☝️ Public Training รอบเดียว! ครั้งเดียว! เท่านั้นในปีนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 098-269-9004