คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และ รายการ Beartai : แบไต๋ ที่แนะนำหนังสือ Digital Transformation Canvas

ขอขอบคุณ คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ และ รายการ Beartai : แบไต๋ ที่แนะนำหนังสือ Digital Transformation Canvas ในรายการ #หนุ่ยทอล์กหนุ่ยโทร


หลักการ Digital Transformation นี้ นอกจากช่วยให้ธุรกิจ ตั้แต่ระดับ Startup, SMEs, องค์กรขนาดใหญ่ ยังช่วยให้องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงหน่วยงานของรัฐและประเทศชาติ สร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้


รับชมคลิบแนะนำหนังสือ ได้ที่ เวลา 4:40 - 8:20 และ 1:14:21 - 1:18:42 ได้ 2 ช่องทางนี้

Facebook : https://www.facebook.com/watch/live/?v=343713593743280

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-i2jwGGuVPo