งานเปิดตัว E-Book 3 เล่ม พร้อมงานเสวนาพิเศษ “ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ หลังวิกฤติโควิด-19” โดยความร่วมมือของบริษัท Virun Infinite, SE-ED และ สำนักพิมพ์ Wish

[ English below ]

งานเปิดตัว 3 E-Book ทั้ง Digital Transformation Canvas ภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย กับ Digital Transformation in Action (ฉบับปรับปรุงใหม่) พร้อมงานเสวนาพิเศษ “ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ หลังวิกฤติโควิด-19” โดยความร่วมมือของบริษัท Virun Infinite, SE-ED และ สำนักพิมพ์ Wish

[ English below ]

เปิดตัวหนังสือหนังสือ ฉบับ E-Book ทั้ง 3 เล่ม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ระดับประเทศร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนนี้ คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือขายดี Digital Transformation in Action และ Digital Transformation Canvas จึงร่วมกับ SE-ED และ สำนักพิมพ์ Wish เปิดตัวหนังสือหนังสือ ฉบับ E-Book เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้แพร่หลายในวงกว้าง ดังนี้

1. Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ

2. Digital Transformation Canvas ภาษาไทย

3. Digital Transformation in Action ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยเพิ่มกรณีศึกษาล่าสุดได้แก่ airasia และ Ant Financial (Alipay) พร้อมบทความ Digital Transformation 101 เพิ่มเติม

ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ

  • CEO บริษัท Virun Infinite Holding ที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Digital & Organisation Transformation

  • ผู้เรียบเรียงหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ)

  • ผู้เขียนบทความ Organisation Transformation ออกแบบการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และ Agile Strategy and Planning เปลี่ยนกลยุทธ์และการดำเนินงานด้วยแนวคิด Agile ในหนังสือ Digital Transformation Canvas

  • ผู้เขียนบทความ Digital Enterprise แนวทางการสร้างองค์กรในยุคดิจิทัล ในหนังสือ Digital Transformation in Action

Mr. Austin Stanley Robinson

  • COO บริษัท Virun Infinite Holding

  • ผู้เรียบเรียงหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ)

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารและทีมงาน SE-ED Book Center

คุณจารุวรรณ เวชตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์วิช

คุณเล็ก อศินา พรวศิน

The Story Thailand

คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

  • ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ)

  • ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Canvas

  • ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action

  • ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy

รายละเอียดงานดูได้ที่ http://news.se-ed.com/?p=10186


SE-ED Live! เสวนาพิเศษ พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวอีบุ๊กส์ และเผยเทรนด์การทำ Digital Transformation ปี 2564 ดูได้ที่ https://fb.watch/1IEfWIDcvE/

Digital Transformation Academy จับมือ Bundanjai by SE-ED

แถลงข่าวเปิดตัว 3 E-Book ตัวช่วยทางรอดธุรกิจไทย

จากกระแสการตอบรับเป็นอย่างมากของหนังสือ Digital Transformation in Action ที่ได้สร้างการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกธุรกิจท่ามกลางวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้คน หนังสือที่ว่าด้วยหลักการสู่การนำไปปฎิบัติได้จริง ปรับเพื่อเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital Transformation Canvas ตอกย้ำความรู้สู่การลงมือทำ

ในวันที่ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งหลายคนกล่าวว่า เป็นมหันตภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งโลกต่างได้รับผลกระทบที่รุนแรง นับเป็นอุบัติการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

คำถามที่ตามมาคือ ในสถานการณ์เช่นนี้ จะมีองค์กรหรือภาคธุรกิจที่สามารถรอดพ้นหรือเติบโตได้ในสภาพการณ์เช่นนี้หรือไม่ ? ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ พร้อมกับหาโอกาส วิธีการ หลักการ หรือกลยุทธ์ เพื่อหาทางรอดและสร้างการเติบโต

พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation ผู้เขียนหนังสือ Best Seller และผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy จับมือพันธมิตร Bundanjai by SE-ED เปิดตัว3 E-Book หนังสือ Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยพลิกฟื้นธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

จากบทวิจัยของ Bloomberg NEF’s (BNEF) 2020 National Industrial Digitalization Raking ได้ทำการสำรวจประเทศที่มีการทำ Digital Transformation พบว่า ประเทศที่เป็นผู้นำในการทำกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation 10 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศษ แคนาดา สวีเดน

สำหรับประเทศไทย พบว่า ยังไม่ติดอันดับในกลุ่มประเทศชั้นนำที่ทำกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ได้ดี และยังมีอันดับที่ต่ำกว่าประเทศอินเดีย แม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากรสูงกว่าก็ตาม ตัวชี้วัดด้านดิจิทัลและการทำ Digital Transformation เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เห็นได้จากรายงานของ IMD World Competitive Year book 2020 พบว่า ประเทศผู้นำที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ได้แก่ สิงคโปร์ เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน แคนนาดา สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 29 ตกลงมาจากอันดับ 25 จากปี 2019

พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กล่าวว่า การเปิดตัว E-Book ครั้งแรกของหนังสือ Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และหนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2021 นี้ ก็เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่ ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ และ How-to ในการทำกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้แพร่หลายในวงกว้างทั้งประเทศร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นองคร์ขนาดใหญ่, ธุรกิจ SMEs, Startup หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐบาล โดยจะมีการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม E-Book ชั้นนำของ SE-ED และแพลตฟอร์มต่างประเทศของ Amazon

นอกจากนี้ ภายในงาน คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ยังได้เปิดเผยเทรนด์ของการทำ Digital Transformation ปี 2021 ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ทั้งเรื่องของการทำ 5G, Smart Home, Smart City, Artificial Intelligence (AI), Digital Currency, Blockchain, Industry 4.0, Digital Health, Cybersecurity & Privacy, Quantum & Super Computer ที่จะเป็น New Normal ที่จะเกิดขึ้นจริงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย

“ในการทำ Digital Transformation ทั้งหมดมีองค์กรเพียง 16% ที่ประสบความสำเร็จ ที่เหลือกว่า 84% ไม่สำเร็จ นั่นเพราะองค์กรเหล่านั้นเพียงแค่นำระบบไอทีหรือ Digital Marketing เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ คำถามคือ เราจะนำธุรกิจของเราเข้าไปอยู่ในส่วน 16% ที่สำเร็จได้อย่างไร ?

จากผลการวิจัย อุตสาหกรรมที่อยู่รอด คือ อุตสาหกรรมด้านดิจิทัล นั่นคือ ไม่ว่าจะทำธุรกิจใดก็ตามหากมีการใช้ดิจิทัล ธุรกิจนั้นย่อมสามารถTransform ธุรกิจได้

ในหนังสือเล่มแรก Digital Transformation in Action เป็นการพูดถึงหลักการในการที่จะเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital หลักการต่างๆขั้นพื้นฐาน เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ในโลกทุกวันนี้คู่แข่งในภาคธุรกิจเดียวกันไม่น่ากลัวเท่ากับคู่แข่งที่มาจากต่างอุตสาหกรรมและ Startup ที่เข้ามา Disrupt ธุรกิจที่มีอยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น Adobe ในสมัยก่อนจะทำการขายแบบเป็น Software License ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การจำหน่ายแบบ Subscription และกลายเป็นผู้นำ MarTech (Marketing Technology) Platform ของโลกเพื่อธุรกิจในที่สุด

ในวันนี้เราต้องมาดูว่า Core Business หรือสินทรัพย์หลักของธุรกิจเราคืออะไร มีนวัตกรรมใดที่คนทุกคนอยากใช้ สิ่งนั้นนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จริงได้อย่างไร? และในองค์กรเองก็ต้องปรับเปลี่ยนจากภายในด้วยเช่นกัน เมื่อ Digital Disruption และ โควิด-19 มา ธุรกิจสามารถเรียนรู้จากสูตรสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดย Harvard Business Review ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการ Transform ธุรกิจที่สามารถวัดได้จาก 1.ธุรกิจมี New Growth หรือสร้างการเติบโตครั้งใหม่ ได้หรือไม่? 2.ธุรกิจนั้นสามารถเปลี่ยนธุรกิจจากเดิมไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร ? และ 3.ต้องสร้างการเติบโตด้าน Financial ที่ดีด้วย

ตัวอย่างที่จะขอกล่าวถึง คือ แอร์เอเชีย จากธุรกิจสายการบินแบบดั้งเดิมทรานส์ฟอร์มสู่การเป็น Super App และ e -marketplace ในที่สุด 3 สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าองค์กรกำลัง Transform หลายธุรกิจที่ล้มเหลว เราต้องศึกษาจากหลักการ และนำไปสู่การปฏิบัติในการทรานฟอร์มองค์กรของตนได้ในที่สุด

การทรานฟอร์มเป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนและเริ่มลงมือทำ มีเป้าหมาย โดยเริ่มที่ Mindset ของทั้งผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร (สร้างการตระหนักรู้ มีวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมาย)ต้องกำจัดอุปสรรคและข้ออ้างต่างๆที่จะไม่ประสบความสำเร็จ การเช็คความพร้อมในการเริ่มต้นทรานฟอร์ม โดยวัด 6 เรื่อง ได้แก่ 1.โอกาสทางธุรกิจ 2.การแข่งขัน 3.ลูกค้าเป้าหมาย 4.Data เอาข้อมูลมาสร้างเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ 5.การสร้างนวัตกรรม 6.ความพร้อมของการเป็นองค์กรดิจิทัล ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องเห็นภาพในการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน และสามารถระบุได้ว่า Transform แล้วจะวัดความสำเร็จจากอะไร? หลัก 7 ด้านเพื่อวัดความสำเร็จของการ Transform ได้แก่ 1.อะไรที่ทำให้เราต้องก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล 2.องค์กรมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัลแล้วหรือไม่ 3.องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่เอื้อต่อการอยู่ในโลกดิจิทัลหรือไม่ 4.ความสามารถในการกำหนดสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถเข้าสู่โลกดิจิทัล 5.การสร้างองค์กรที่มีความเป็นดิจิทัล 6.ดูว่าเราจะทรานฟอร์มองค์กรเป็นดิจิทัลในธุรกิจอะไร 7.รู้และระบุถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทรานส์ฟอร์มธุรกิจได้”

จารุวรรณ เวชตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์วิช กล่าวว่า ในปี 2561 คุณพจได้สร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมได้ทราบถึงการตื่นตัวในการปรับตัวให้รวดเร็วเพื่อตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้หนังสือ Digital Transformation in action ได้รับการตอบรับอย่างมาก ซึ่งหากองค์กรใดสามารถรู้และปรับตัวได้จากเมื่อ 2 ปีที่แล้วเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ในวันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบที่มากเท่าองค์กรที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือปรับตัวเลย และสำหรับในวันนี้ ที่สภาพแวดล้องของโลก มาเป็นปัจจัยเพื่อให้เราได้เปลี่ยนแปลง คำถามที่ว่า แล้วเราจะเปลี่ยนไปได้อย่างไร (อย่างงเร่งด่วนให้ทันการณ์) หนังสือ Digital Transformation Canvas คือ คำตอบ

รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกวันนี้แม้พฤติกรรมของนักอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกคนยังมองหาองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และแสวงหาแรงบันดาลใจอยู่เสมอ และหนังสือคือสื่อที่มีคุณค่า อีกทั้งเรายังส่งเสริมสังคมรักการอ่านที่ให้เพื่อนนักเขียนได้นำเสนอสื่อต่างๆให้ผู้คนได้สนใจขยายการเรียนรู้ โดยซีเอ็ดได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในร้านหนังสือเพื่อสร้างประสบการณ์และยังปรับไปสู่หน้าร้านดิจิทัล ให้สอดรับกับการเปลี่ยนไปของผู้คน ซึ่งผมขอยืนยันว่า Bundanjai by SE-ED ตอบโจทย์นี้ได้ครบและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าช่องทางต่างๆที่เรามีจะสามารถส่งต่อเรื่องราวดีๆไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ได้ต่อไป โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่มีวิกฤตต่อผู้ประกอบการในวงกว้าง

ซีเอ็ด เป็นองค์กรที่อยู่มา 40 กว่าปี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่คุ้นชินมากนัก แต่ใน 2 ปีที่ผ่านมา เราปรับตัวและพริ้วไหวเร็วขึ้น เริ่มจากการมองสภาพภายนอกและการมองให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เปลี่ยนไป เรามองเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าในทุกๆมิติ แพลตฟอร์มต่างๆ จึงเกิดขึ้น มีสาขาที่เป็นดิจิทัล สาขาแรก คือ สาขางามวงศ์วาน Digital Store คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึง Content ได้ง่ายขึ้น และสามารถลิงค์กันระหว่าง online to off line และ Offline to Online ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกัน

Mr. Austin Stanley Robinson ผู้เรียบเรียงหนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Digital & Organization Transformation กล่าวว่า หนังสือ Digital Transformation Canvas (ภาษาอังกฤษ) จะช่วยให้องค์ความรู้ด้าน Digital Transformation ไปสู่วงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ที่แม้ว่าจะมีหนังสือภาษาอังกฤษประเภทนี้ในตลาดมากก็จริง แต่ยังไม่มีหนังสือที่เป็น How-To ที่มี Framework หรือกระบวนการที่ชัดเจน ที่องค์กรสามารถเรียนรู้หลักการและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีกรณีศึกษาระดับโลกมากมายเป็นตัวอย่างในหนังสืออีกด้วย นอกจากในหนังสือจะมีการกล่าวถึงหลักการทรานส์ฟอร์มและการสร้างขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลแล้ว ยังมีการเน้นถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการทำ Organization & HR Transformation ซึ่งเป็นเรื่องของคนและการเปลี่ยนองค์กรที่เป็นหัวใจหลักของการทรานส์ฟอร์มอย่างแท้จริงอีกด้วย และยังเป็นที่น่าภูมิใจว่าในวันนี้ องค์ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยจะสามารถก้าวไปสู่ตลาดความรู้ในระดับโลกได้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี

คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ How-To ในการทำ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นจริงอีกด้วย และในปี 2564 ที่จะถึงนี้ จะมีการทำโครงการ Digital Transformation Thailand เพื่อช่วยขับเคลื่อน Digital Economy และการทำ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรม New S-Curve ใหม่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในสภาวะการณ์เช่นนี้เราจะมารอคอยความหวังและความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ องค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถที่จะศึกษาและร่วมมือกันนำองค์ความรู้ด้าน Digital Transformation นำไปปรับใช้ ทั้งในส่วนบุคคลไปสู่องค์กร ซึ่งหากเราทำได้สำเร็จประเทศชาติและสังคมก็จะสามารถก้าวไปสู่ New S curve ได้อย่างเต็มรูปแบบและฝ่าวิกฤตไปได้แน่นอน

สำหรับผู้สนใจ หนังสือ Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ หนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด สามารถดาวน์โหลด E-Book หนังสือ Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ ราคาเล่มละ 600 บาท และภาษาไทย ราคาเล่มละ 300 บาท และหนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ราคาเล่มละ 300 บาท ได้ที่ www.se-ed.com และ www.bundanjai.com

Digital Transformation Academy, in cooperation with Bundanjai by SE-ED, announces the launch of 3 e-books as solutions for survival of Thai business

Digital Transformation in Action has received tremendous feedback as a publication that helps raising awareness about the changes that will happen in the business world as it faces crises and changes in human behaviour. The latest publication, Digital Transformation Canvas, offers a more practical guide that lays out pragmatic solutions for organisational transformation that can be implemented.

Today, the world has been facing impacts from one of the greatest crises in history. The COVID-19 pandemic has greatly affected the global economy. The consequences of the pandemic on the economic system are grave and inevitable.

Thus, the question arises about the growth and survival of the business sector. Will there be any organisation that survives and even grows in this situation? This is an important issue that needs to be analysed in order to find new opportunities, procedures, principles, and strategies that will create solutions for business growth and survival.

Poj Thanapongphan Thanyarattakul, a guru, a public speaker and a bestselling author on the subject of Digital Transformation and the founder of Digital Transformation Academy, has worked in cooperation with Bundanjai by SE-ED to launch the English and Thai versions of Digital Transformation Canvas and the revised edition of Digital Transformation in Action in the e-book format. The aim is that they will become a tool that revives the business world and rebuilds the new growth.

According to Bloomberg NEF’s (BNEF) 2020 National Industrial Digitalization Ranking, the top ten countries in digital strategies and digital transformation are South Korea, Singapore, Germany, U.K., China, Japan, U.S., France, Canada and Sweden.

Thailand is not part of the leading countries in digital strategies and Digital Transformation. It ranks even lower than India despite having a higher GDP. Digital success and Digital Transformation are significant factors in today’s world as we can see from IMD World Competitive Yearbook 2020 that ranks Singapore, Denmark, Switzerland, Netherlands, Sweden, Canada, and U.S. as highly competitive countries. Thailand only ranks 29th in this year’s report while it previously ranked 25th in 2019.

Poj Thanapongphan Thanyarattakul stated that the e-book launch of the English and Thai versions of Digital Transformation Canvas and the 2021 edition of Digital Transformation in Action aims to help the business sector by disseminating knowledge and practical how-to solutions in digital strategies and digital transformation in a national scale. The publication of the three e-books is intended to reach not only large private enterprises but also SMEs, startups, and even government departments. The e-books will be distributed nationwide on SE-ED’s e-book platform and internationally on Amazon.

During the press conference Poj Thanapongphan also revealed that 2021 trends in Digital Transformation will include 5G, Smart Home, Smart City, Artificial Intelligence (AI), Digital Currency, Blockchain, Industry 4.0, Digital Health, Cybersecurity & Privacy, Quantum & Supercomputer. All of these technologies will become a new normal globally and locally in Thailand.

“Only 16% of organisations successfully completed Digital Transformation. The remaining 84% might fail for many reasons. They might only incorporate IT system or Digital Marketing in their business operation. These approaches are merely part of business transformation. The most important question is how do we become part of the successful 16%?

According to research, the industry that will survive is digital industry. That means, it does not matter what the nature of the business is; as long as it is digitally oriented, the business will be able to transform and become successful.

Digital Transformation in Action offers ideas and principles about organisational transformation through digital process. The book covers basic principles and provides clarifications on key issues such as the fact that today’s competitors may come from other industries or startups that emerge as a disruptor. For example, Adobe was originally a software licensing business before it switched to the subscription model and eventually became the world leader in MarTech (Marketing Technology) Platform.

Nowadays, we have to consider what our core business or main asset is. We also have to be aware of new innovations or technologies that are currently in demand and may be applicable in our business. Moreover, organisational transformation must also be done internally. Facing with digital disruption and the COVID-19 pandemic, the business can learn from the success formula of top 20 companies that have successfully completed Digital Transformation in the past 10 years as published by Harvard Business Review. It can be said that Digital Transformation has a clear blueprint that is applicable and measurable by considering whether the business has achieved a New Growth, has transformed its original business to a new one, and whether they have a healthy financial growth.

A good example in this case is AirAsia. Originally an airlines business, the company is now transformed into a Super App and a leading e-marketplace. The three factors that were previously mentioned will indicate whether the organisation successfully transforms or why it may fail. We must learn from the existing principles and eventually learn to apply them in the process of organisational transformation.

Transformation needs to be planned before implemented. Its goal starts from changing the mindset of both the organisation’s leaders and personnel (by raising awareness, creating a vision, and setting a goal) and eliminating obstructing factors that may deter success. There are 6 aspects that need to be evaluated before the transformation process can begin: business opportunity, competition, target customer, data as a strategic asset, innovation, readiness of the organisation to become a digital enterprise.

All these aspects need to be considered together and they need to be able to indicate which area will be used to measure the success of the transformation. Transformation success can be assessed by considering these 7 questions: what drives us to want to be part of the digital world? Is the current culture of the organisation suitable for the digital world? Is the organisation’s vision appropriate for the survival in the digital world? Is there a key driver that can push the organisation to become part of the digital world? How to build a digital enterprise? What is going to be the main business of the organisation after transformation? And what are the impacts that may arise from transformation?”

Jaruwan Vettrakul, Director of Wish Publishing House, stated that in 2018 Poj created a reverberating impact through his publication of Digital Transformation in Action. He has raised awareness about the need for our society to quickly adjust to the rapidly changing world. His first book received tremendous feedback. Any organisation that has learned about and prepared for digital transformation since two years ago will certainly not face as much difficulty from the current situation as other organisations that are not yet ready or even begin to adapt themselves. Today’s world is changing. It is imperative that we too have to change. The question is how can we change (and promptly too)? Digital Transformation Canvas is the answer.

Rungkan Paisipanichtrakul, Deputy Managing Director of SE-EDUCATION Public Company Limited, stated that even though reading behaviour has changed, it cannot be denied that everyone still looks for useful knowledge and inspiration. Books remain valuable. We want to create a reading community in which writers have an opportunity to present contents that may be useful and interesting to the wider public. At SE-ED we have transformed our bookstores into a space for digital experiences that can respond to the changing demands of our customers. I confirm that Bundanjai by SE-ED can fulfil this demand. We are pleased to be one of the channels through which quality contents and stories can be delivered to the target group. This publication is a case in point as the dissemination of knowledge about Digital Transformation will benefit many entrepreneurs who may be facing crises at the moment.

SE-ED has been in business for over 40 years. The company may not be as familiar with the rapid changes we are facing today. However, in the past two years we have become more agile and adaptive. We are able to assess external conditions and see where we can improve our efficiency and effectiveness. We consider customer experiences in every dimension across different platforms. Our Ngam-wongwan bookstore is our first digital store that is designed to allow customers to easily access contents and smoothly switch from online to offline transactions and vice versa. At the same time, our customer’s online and offline experiences are also designed to be complementary.

Austin Stanley Robinson, the author of Digital Transformation Canvas (English version), Chief Operating Officer of Virun Infinite Holding Company Limited, and a business consultant in Digital & Organisation Transformation, stated that Digital Transformation Canvas (English version) aims to make knowledge about Digital Transformation more widely accessible both locally and internationally. Even though there are many English publications on this subject, there has not been as many how-to guides that offer clear and practical frameworks and procedures that organisations can directly adopt and implement. There are also many case studies from around the world included in this book. In addition to the transformation principles and how to build new digital capabilities, the book also emphasises on practical ideas and approaches for Organisation & HR Transformation. That is the book focuses on the importance of human factors as the key to achieve true transformation. Moreover, we should take pride in the fact that knowledge and intellectual properties of Thai people can now be part of the global knowledge market. This is certainly a celebratory event.

Poj Thanapongphan also founded Digital Transformation Academy to help both public and private organisations by providing support in knowledge, skills and how-to approaches that can be used to complete Digital Transformation. In 2021 “Digital Transformation Thailand” will also be launched as a project that drives Digital Economy and Digital Transformation in Thailand and supports the new S-Curve industry in relation to Thailand’s 20-year National Strategy. In the current situation, we cannot just hope for support from the government. Instead, different organisations and departments from various sectors can form partnerships and develop a practical and comprehensive knowledge in Digital Transformation that can be applied from the individual to organisational levels. If successful, the country and Thai society will fully become part of the New S-Curve and survive the current crisis.

The English version of Digital Transformation Canvas and the revised edition of Digital Transformation in Action are available in e-book format. The price of the English version of Digital

Transformation Canvas is 600 Baht. The price of the Thai version of Digital Transformation Canvas and the latest revised edition of Digital Transformation in Action is 300 Baht each. The e-books can be downloaded at www.se-ed.com and www.bundanjai.com.