หนังสือใหม่ชุด Digital Transformation ทั้ง 3 เล่ม โดย พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ลงทะเบียนฟรี! ที่นี่ เพื่อรับ

  1. รายงาน Thailand Digital Transformation Readiness 2021

  2. สิทธิ์การเข้าใช้แบบประเมิน Digital Maturity Assessment

  3. สรุปและตัวอย่างหนังสือ Digital Transformation Compass

ดู Live ของงานเสวนาย้อนหลังได้ที่

สรุปงานเสวนา “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022” พลิกโฉมองค์กรด้วย Digital Maturity Index ร่วมกับ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ และ CUTIP


ที่นี่