หลักการทำ Digital Transformation ทั้ง 5

จากหนังสือ

สู่กระบวนการทำ Digital Transformation 9 ขั้นตอน

จากหนังสือ

From Principles into Practice

สร้างการเติบโตครั้งใหม่ จากหลักการ

Digital Transformation in Action ทั้ง 5

สู่การนำไปปฏิบัติจริงทั้ง 9 ขั้นตอนด้วย

Digital Transformation Canvas

มีจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

📕 Digital Transformation Canvas (ฉบับภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบ E-Book มีจำหน่ายแล้วที่ SE-ED และ บันดาลใจ by SE-ED

Digital Transformation Academy launches e-books as Thai business survival aids

The Nation Thailand

Digital Transformation Canvas meets urgent need in Thailand

The Story Thailand

สุทธิชัย live! Digital Transformation Canvas

‘Digital Transformation Canvas’ เปิดบทพิสูจน์ทางรอดธุรกิจหลังโควิด-19

กรุงเทพธุรกิจ

E-Book มีจำหน่ายแล้วที่ SE-ED และ บันดาลใจ by SE-ED

📕 Digital Transformation Canvas (ฉบับภาษาอังกฤษ)

SE-ED

บันดาลใจ by SE-ED

📘 Digital Transformation Canvas (ฉบับภาษาไทย)

SE-ED

บันดาลใจ by SE-ED

📗 Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step (ฉบับปรับปรุง 2021)

SE-ED

บันดาลใจ by SE-ED

งานเปิดตัวหนังสือหนังสือ ฉบับ E-Book ทั้ง 3 เล่ม

1. Digital Transformation Canvas [ ภาษาอังกฤษ ]

2. Digital Transformation Canvas [ ภาษาไทย ]

3. Digital Transformation in Action [ ภาษาไทย ] (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่