ฝ่าวิกฤติพิชิตโควิด-19 ด้วย Digital Transformation

 Share

ฝ่าวิกฤติพิชิตโควิด-19 ด้วย Digital Transformation 

[แจกฟรี] วิธีปรับธุรกิจฝ่าวิกฤต Covid-19 พร้อมร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับแพทย์และพยาบาล

 

 

ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 หลายธุรกิจต่างประสบปัญหา หรือถึงขั้นต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือปิดกิจการ

 

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือขายดี Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step-by-Step กล่าวว่า แม้หลายธุรกิจได้มีนโยบาย Work From Home การจัดทำ Business Continuity Plan (BCP) และ Business Continuity Management (BCM) เพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องการดำเนินงาน ถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับองค์กรที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ความท้าทายสำหรับผู้นำและเจ้าของธุรกิจที่สำคัญ ก็คือ ระหว่างวิกฤติโควิด-19 นี้ ซึ่งอาจจะกินเวลา 3-6 เดือน หรือ มากกว่านั้น องค์กรควรดำเนินการอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมในการ Transform ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าหรือก้าวเป็นผู้นำในยุคหลังโควิด-19 

 

 

วิกฤติโควิด-19 กับ Digital Transformation

 

จากการสำรวจผู้บริหารทั่วโลกพบว่า โควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และลงทุนด้านดิจิทัล เพื่อ Tranform เป็นธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันและให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างการเติบโตครั้งใหม่ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และการดำเนินธุรกิจกลับมาเป็นปกติ

 

 

หลักการ 3 + 1 ของ Digital Transformation

 

Digital Transformation (DX) ประกอบไปด้วย 3 + 1 ได้แก่ 3 คือ เมื่อทำ DX แล้ว ต้องเกิดสามสิ่งนี้ 

 

หนึ่ง คือ New Efficiencies ไม่ใช่แค่การลดเวลาหรือต้นทุนลง หรือให้การดำเนินการของธุรกิจมีประสิทธิมากขึ้น แต่เป็นการสร้างประสิทธิภาพใหม่จากความสามารถใหม่ของธุรกิจ  

 

สอง คือ Enhance Customer Experiences (CX) ต้องทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีกว่าการใช้งานหรือการรับบริการแบบเดิมๆ 

 

สาม คือ Build New Business Models ธุรกิจสามารถสร้างรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือโมเดลการหารายได้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการที่องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันใหม่ แต่แค่ 3 สิ่งนี้ ก็เป็นเพียงการที่องค์กรกำลังทำ DX เท่านั้น

 

องค์กรที่ทำ DX แล้วประสบความสำเร็จ มีอีกสิ่งหนึ่งที่เข้าสูตร 3 + 1 คือ การทำให้เกิด New Growth หรือ New S-Curve เป็นการสร้างการเติบโตครั้งใหม่ให้กับธุรกิจ จนทำให้ธุรกิจนั้นสามารถรักษาหรือกลายมาเป็นผู้นำครั้งใหม่ได้

 

 

New Business Normal หลังวิกฤติโควิด-19

 

เราได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดิจิทัลมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนทั้งจาก Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, Ping An ฯลฯ เป็นที่คาดได้ว่าหลังวิกฤติโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป การดำเนินการของธุรกิจของจะเปลี่ยนไปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่หลายธุรกิจจะหันมาทำ E-Commerce มากขึ้น ระบบนิเวศน์ของ E-commerce เติบโตอย่างมาก ทั้งธุรกิจ Logistics, Delivery, สังคมแบบไร้เงินสด และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติ

 

การนำหุ่นยนต์ ยานพาหนะไร้คนขับ หรือแม้แต่โดรนมาให้บริการ การบริการออนไลน์ใหม่ๆ ที่จากเดิมเป็นการทำออฟไลน์ เช่น การศึกษา สุขภาพ การแพทย์ การประยุกต์ใช้สมาร์ทดีไวซ์ และ IoT การสร้างประสบการแบบเสมือนด้วย VR (Virtual Realtiy) และ AR (Augmented Reality) ตลอดจนการลงทุนในดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ AI, Blockchian, 3D Printing ฯลฯ มาใช้กับธุรกิจการอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม

 

รวมไปถึงการเติบโตของ Gig Economy หรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ที่ผู้ทำงานทำงานในโปรเจกต์ระยะสั้น แบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เช่น ธุรกิจแบบ Grab, Airbnb, Fiverr (เว็บไซต์แพลทฟอร์มบริการจ้างงานฟรีแลนซ์ออนไลน์) ผู้ทำงานอิสระ (ผู้รับจ้าง) ผู้ใช้บริการ (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นตลาดที่เชื่อมต่อผู้ทำงานระยะสั้น (Gig Worker) กับผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบการทำงานของคนทำงานและรูปแบบการจ้างงานขององค์กรต่างๆ ก็จะเปลี่ยนไป

 

 

5’Ds โมเดล กับการสร้างโอกาสและการเติบโตครั้งใหม่

 

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ แม้ว่าหลายธุรกิจจะต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำคือ การวางแผนเพื่อปรับกลยุทธ์ พลิกธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตหลังวิกฤติโควิด-19 การเปลี่ยนธุรกิจเป็นดิจิทัล หรือการทำ Digital Transformation ด้วยโมเดล 5’Ds ซึ่งประกอบด้วย

 

Define : คิดใหม่จาก Core Business ของคุณ อาจเริ่มตั้งคำถามง่ายๆ ก่อนเริ่ม Transform ธุรกิจของคุณ เช่น

 • หากธุรกิจยังดำเนินการด้วยการแก้ปัญหาของลูกค้าในเรื่องเดิม ธุรกิจของเราสามารถดำเนินการด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารจากที่ให้บริการที่ร้าน ก็เปลี่ยนมาเป็นการส่งแบบ Delivery ด้วยการให้พนักงานเสิร์ฟเป็นพนักงานงานส่งอาหร
 • ธุรกิจสามารถเปลี่ยนคุณค่าในการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารและโรงแรมที่มีพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ทำครัว สามารถเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นให้เช่าแก่ร้านอาหารเจ้าอื่นหรือร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน ในรูปแบบ Cloud Kitchen เพื่อเป็นครัวและศูนย์กระจายอาหารในรัศมีพื้นที่ที่ไม่ไกลจากลูกค้าผู้สั่งอาหาร ลูกค้าก็จะมีตัวเลือกในการสั่งอาหารมากขึ้นเพื่อสั่งอาหารจากร้านอาหารที่อยู่ไกลออกไป
 • เราสามารถมีข้อเสนอทางคุณค่า (Value Proposition) ใหม่ๆ ที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร
 • เมื่อพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่ายหรือให้บริการ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือมีโมเดลทางธุรกิจและการตั้งราคาแบบใหม่เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ของธุรกิจได้อย่างไรบ้าง 
 • ในการเปลี่ยนข้อเสนอทางคุณค่า เราต้องปรับโครงสร้างของต้นทุน แหล่งที่มีของการผลิตหรือนำเสนอบริการ กิจกรรมและกระบวนการทำงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างไรบ้าง
 • เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เราสามารถมีโมเดลทางธุรกิจทางเลือกอื่นนอกจากการสร้างขึ้นมาเองได้หรือไม่ ทั้งในรูปแบบการเป็นพันธมิตร การซื้อหรือควบรวมกิจการ การเข้าไปลงทุน และการบ่มเพาะ (Incubate/Accelerate) ในธุรกิจใหม่ 

 

Discovery : ตรวจสอบและทดลอง แนวคิดทางธุรกิจหรือโครงการต้นแบบ 

 • เรื่มต้นด้วยการเข้าใจและวิเคราะห์ Customer Insight, Personas และ Customer Journey ใหม่ 
 • จัดทำ MVP หรือ Minimum Viable Product เพื่อประเมินตลาด (Market Validation) ได้อย่างรวดเร็ว 
 • วางแผน Roadmap เพื่อให้องค์กรปรับ GPPT (Goal-Process-People-Technology) ให้สอดคล้องกันในทุกมิติ
 • ด้วยวิธีนี้ธุรกิจสามารถนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่มาปรับใช้ได้ อาทิ Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup และ Business Model Canvas 
 • จากนั้นจึงเริ่มการสร้างสรรค์และออกแบบโดยคำนึงถืงการใช้งานจริงของผู้ใช้งาน การทำงานของเทคโนโลยี และความเป็นไปได้หรือความสำเร็จของธุรกิจ โดยนำหลักการการออกแบบ UX (User Experience) และ UI (User Interface) มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนนี้

 

Develop : วางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือในการพัฒนาบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ระบบ E-Commerce, Mobile Application, Social, AI, Big Data ฯลฯ รวมถึงออกแบบเครื่องมือการวัดผลในด้านต่างๆ ด้วย

 

Deliver : วางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการ และวัดผล การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการตลาด (MarTech หรือ Marketing Technology) 

 

Data : เปลี่ยน Data (ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร แม้ว่า Data นั้นเราจะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม) ให้เป็น สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะสร้าง Value ให้กับธุรกิจต่อไป 

 • นำ Data หรือ ข้อมูล เกิดขึ้นทั้งหมดทุกช่องทาง 
 • ทำเป็น Information ด้วยการนำข้อมูลมารวบรวม ประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์ (อาจจะด้วย เครื่องมือวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลเชิงสถิติ) และแปลความหมาย  จัดทำเป็นรายงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
 • แล้วทำ Analytics ต่อด้วยการนำ Data มาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อให้เกิดข้อมูลที่เรียกว่า Insights ที่สร้าง Value ต่อธุรกิจ
 • แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาวัดฟีดแบคเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา หรือวางแผนการกลยุทธ์การดำเนินการใหม่ในแต่ละ D ทั้ง 4 ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนหน้านี้  

 

จะเห็นได้ว่าโมเดล 5’Ds นี้เป็นรอบ (Loop) การทำงานที่มีการสร้าง วัดผล และเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่มีการทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 

[แจกฟรี] วิธีปรับธุรกิจฝ่าวิกฤต Covid-19 พร้อมร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับแพทย์และพยาบาล

 

 

 

ในช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 นี้ ช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุด ที่เราจะกลับมามองสิ่งที่เราทำ และปรับตัวเพื่อพลิกวิกฤตนี้ รวมถึงการเตรียมคว้าโอกาสเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือขายดี Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step-by-Step ขอมอบความช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอีกแรงนึง ด้วยการ [แจกฟรี] หนังสือ “Digital Transformation in Action” ในรูปแบบ e-book เพียงกรอกข้อมูล พร้อมรับลิงค์ดาวน์โหลด e-book ฟรี! ทางอีเมล์ของคุณได้เลย

 

 • Step 1 : เข้ามาที่ https://www.thanapongphan.com/covid-19
 • Step 2 : กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับ Download Link
 • Step 3 : ร่วมแชร์หรือบริจาคเงินสนับสนุนหน่วยงานที่สู้กับ COVID-19

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Transformation