10 เทรนด์ DIGITAL TRANSFORMATION 2020

 Share

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายองค์กรได้ทำ Digital Transformation (DX) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อให้มีการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น การช่วยให้พนักงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น การทำ Digitization และการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ซึ่งทั้งหมดนี้คือบางส่วนที่ได้รับจากการทำ DX

 

สิ่งที่หลายองค์กรได้ทำนั้น เรียกว่าการทำตามแนวทาง Digital-First ซึ่งจากการสำรวจสถานะการทำ Digital First ขององค์กรทั้งหลาย โดย IDG พบว่า

  • 28% ขององค์กรทั้งหลาย อยู่ในช่วง Development
  • 18% ขององค์กรทั้งหลาย อยู่ในช่วง Execution
  • 19% ขององค์กรทั้งหลาย อยู่ในช่วง Integration
  • 17% ขององค์กรทั้งหลาย อยู่ในช่วง Research
  • 7% ขององค์กรทั้งหลาย อยู่ในช่วง Maintenance

จะเห็นได้ว่ามีองค์กรมากถึง 89% ที่กำลังดำเนินการทำ Digital-First มีเพียง 11% ขององค์กรทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

 

จากสถิตินี้ หรือ จากบทความก่อนหน้านี้ ในหัวข้อ “ความสำคัญของ Digital Transformation (DX)” ท่านผู้อ่านคงเห็นได้ว่า DX จะยังคงเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับองค์กรที่จะปรับตัวและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในอนาคตในยุคที่เรียกว่า “ดิจิทัล” โดยเทรนด์ในการทำ DX ในปี 2020 ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำ DX ในปีนี้ สรุปได้ด้งนี้ครับ

 

Trend #1 การเชื่อมต่อที่เร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วย 5G และ Wi-Fi 6

Trend #2 Data-Driven Business องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Data

Trend #3 การลงทุนอย่างมากใน Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI)

Trend #4 Blockchain จะนำไปใช้อย่างแพร่หลายไม่ได้เฉพาะแค่เรื่อง Crypto

Trend #5 Data และ Privacy ที่เข้มงวดมากขึ้น

Trend #6 Connected vehicles, Autonomous droves และ Smart Cities

Trend #7 Multi-Cloud

Trend #8 XaaS

Trend #9 UX และ CX

Trend #10 Co-Creation ผสานความร่วมมือกับนอกองค์กร 

 

อ่านทั้งหมดได้ ที่นี่ 

 

 

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Transformation